MINDFULNESS

Image

 

Mindfulness er våken tilstedeværelse på en vennlig, ikke-dømmende måte med aksept for det vi erfarer fra øyeblikk til øyeblikk. Begrepet «Oppmerksomt nærvær» brukes ofte på norsk om Mindfulness som er en metode for selvutforsking, uavhengig av tro eller ideologi.

I Mindfulness trenes evnen til nærvær ved hjelp av 2500 år gamle buddhistiske meditasjonsteknikker. Når oppmerksomheten hviler i pusten, faller sinnet etter hvert til ro. Vi blir gradvis mer oppmerksomme på sanseinntrykk, kroppsfornemmelser, tanker og følelser og blir ikke så lett styrt av dem. Selv om Mindfulness stadig utøves i en buddhistisk kontekst, er den i sitt vesen universell.

I Mindfulness-basert-stressreduksjon, MBSR, presenterer Jon Kabat-Zinn 9 grunnholdninger som gjennomsyrer undervisningen. Alle er forbundet med hverandre og forklarer Mindfulness på ulike måter.

 • Nybegynner-sinn. Å møte verden på en fordomsfri måte som om vi så den for første gang. Invitere undringen og nysgjerrigheten inn i livene våre.
 • Ikke-dømmende holdning. Være oppmerksom på vår tilbøyelighet til å vurdere opplevelsene våre som positive eller negative; svart-hvitt-tenkning.
 • Aksept. En aktiv oppdagelse av at ting er som de er. For å kunne endre på noe, trenger vi å akseptere hvor vi er, godta utgangspunktet.
 • Slippe taket. Inngangsporten til friheten. For å puste inn på nytt, må vi slippe ut det forrige åndedraget. Motta og gi videre.
 • Tillit. Stole på oss selv, kroppen, andre og på livet. Tillit til at det meste med oss er bra.
 • Tålmodighet. Det er lett å miste øyeblikket fordi vi ikke kan vente på det neste. La ting ta den tiden det tar. Tålmodighet med oss selv.
 • Ikke-streven. La ting være som de er. La livet utfolde seg, veien er målet. Ikke-gjøren.
 • Takknemlighet. Takknemlighet for livet, for alt vi tar som en selvfølge.
 • Generøsitet. Gleden over å dele med andre uten å forvente noe tilbake.

Mindfulness har en etisk dimensjon. I øvelsene trener vi på en innstilling av omsorg, varme og vennlighet overfor oss selv (self-compassion) og andre. 

   

  "Mindfulness er å la oppmerksomheten hvile i kroppen og det vi sanser der fra øyeblikk til øyeblikk samtidig som vi er oppmerksomme på det som er rundt oss. Vi legger merke til tanker, følelser og kroppslige fornemmelser uten å bedømme dem som rette eller gale. Når vi praktiserer MIndfulness, vil oppmerksomheten være fokusert på det som skjer her og nå i stedet for i for- eller framtid."

                                              ~ Jon Kabat-Zinn ~

   

  Checked Out

  MBSR-Bergen drives av Bodil Anderson, mindfulness- og yogalærer samt spesialist i psykomotorisk fysioterapi.