Om MBSR-Bergen

MBSR-Bergen ønsker å spre kunnskap om Mindfulness og forankre det oppmerksomme nærværet i den levende kroppen. MBSR- Bergen tilbyr det gruppebaserte kurset Mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR). Det er også mulig å arrangere kurs av kortere varighet og kurs basert på MBCL (Mindfulness-based compassionate living), eller en kombinasjon av disse to konseptene.

Bodil Anderson er internasjonalt sertifisert Mindfulness-lærer, yogalærer og spesialist i Psykomotorisk Fysioterapi (PMF). Grunnlaget for Mindfulness og Psykomotorisk Fysioterapi er kroppslig nærvær og sammenheng mellom kropp, følelser, tanker og levd liv. Bodil har holdt Mindfulness-kurs siden 2011, MBSR-kurs siden 2013 og har undervist i kroppsbevissthetstrening og avspenning individuelt og i grupper siden 1990. Bodil har erfaring med meditasjon, yoga, dans og ulike typer kroppsbevissthetstrening siden 1981.

Fra 2002 har Bodil hatt årlige fordypningskurs hos mentor Karen-Margrethe Sæbø. Fra 2011 til 2018 har hun hatt fordypningskurs hos Madhurima Rigtrup, Tulku Lobsang, Jon-Kabat-Zinn/Saki Santorelli, Jens-Erik Risom, Mingyur Rinpoche. V/Vækstcenteret i Danmark: Jes Bertelsen, Karsten Frederiksen, og Marianne Walther. Fra 2018 har hun også deltatt i årlige fordypninger med Karsten Frederiksen. Bodil har en daglig meditasjons- og yogapraksis og har deltatt i årlige meditasjonsretreater siden 2013.

Image

Bodil Anderson er medlem av Norsk forening for Mindfulness-lærere og Norsk fysioterapeutforbund.

Bakgrunn

 

Image

Empatistjernen eller femkanten, er utviklet ved Vækstcenteret i Danmark som en hjelp til fordypning av hjerte og bevissthet ved hjelp av de fem naturlige kompetenser:

  • Pusten (sammenheng, balanse, hvile i pusten)
  • Kroppen (sentrering, avspenning)
  • Kreativitet (det musiske, spontanitet)
  • Bevissthet (oppmerksomhet, nærvær)
  • Hjerte (vennlighet, tillit, til seg selv og andre)
Image
Edit Page

MBSR-Bergen drives av Bodil Anderson, mindfulness- og yogalærer samt spesialist i psykomotorisk fysioterapi.